தமிழ் நாட்டில் இன்றைய கொரோனா நிலவரம்.

  • இன்று மட்டும் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்-5546
  • மொத்த பாதிப்புகள்-591,943
  • சென்னையில் இன்று மட்டும் ஏற்ப்பட்ட பாதிப்புகள்-1277
  • சென்னையில் மொத்த பாதிப்புகள்-166,029
  • தமிழ் நாடு முழுவதும் இன்று கொரோனாவால் இறந்தவர்கள்-70
  • தமிழ் நாட்டின் மொத்த இறப்பு-9453
  • தமிழ் நாட்டில் கோரோனாவால் மீண்டவர்களின் எண்ணிக்கை-536,209
  • இன்று நடத்தப்பட்ட மொத்த பரிசோதனை எண்ணிக்கை-84163
  • மொத்த பரிசோதனை எண்ணிக்கை-70,50,820

விழித்திரு…..!!! தனித்துரு….!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *